Archiwum miesiąca: październik 2010

Spotkanie partnerskie w Lubaniu

25. października 2010 roku w Lubaniu odbyło się kolejne spotkanie robocze przedstawicieli Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z przedstawicielami okręgu kościelnego Görlitz (Sprengel Görlitz). Obrady rozpoczęła modlitwa w miejscowym kościele parafialnym Marii Panny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu, którą prowadził ks. Cezary Królewicz. Spotkanie kontynuowano w sali parafialnej. Prowadzącymi byli na przemian ks. bp dr Hans Wilhelm Pietz z Görlitz i ks. bp Ryszard Bogusz z Wrocławia. Obecny był także nowy zwierzchnik okręgu kościelnego Görlitz ks. bp Martin Herche, który rozpocznie swoje urzędowanie z dniem 1. stycznia 2011 roku. Uczestnicy spotkania w Lubaniu omówili wydarzenia z życia obu Kościołów w czasie od ostatniego spotkania w Hoyerswerdzie. Zaplanowano również wspólne działania w roku 2011 oraz wymieniono informacje na temat planowanych uroczystości na terenie Diecezji Wrocławskiej oraz okręgu kościelnego Görlitz. 

 

Related Images:

Ekumeniczne Święto Biblii w Szczecinie

W dniach 15 – 17 października 2010 roku po raz pierwszy w Szczecinie zorganizowano Ekumeniczne Święto Biblii. Była to wspólna inicjatywa kilku kościołów chrześcijańskich w tym mieście. Święto to dwa tygodnie wcześniej zapowiadał koncert w Katedrze św. Jakuba Oratorium Händla „Mesjasz” w wykonaniu ewangelickiego chóru z Hamburga – Neuengamme i orkiestry Zamku Książąt Pomorskich. 

Święto rozpoczęło się od kilkugodzinnego czytania Pisma Świętego na deptaku Bogusława. Rozpoczęli Ewangelią wg św. Łukasza duchowni kościołów, następne rolę lektorów przejęli świeccy. Czytanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mediów, rozdano również ponad 1 000 ulotek z programem Święta przechodniom.  Wieczorem w rzymskokatolickiej bazylice Jana Chrzciciela odbył się koncert Beaty Bednarz. 

W sobotę otwarto wystawę w Książnicy Pomorskiej „Biblia w zbiorach Książnicy”. Zaprezentowane zostały jedne z najcenniejszych zbiorów tej biblioteki: ręcznie pisana Biblia Vulgata z przełomu XIII i XIV w., stare druki Biblii różnych wyznań chrześcijańskich w wielu językach (od XVI do XVIII w.), współcześnie wydane Biblie dla dzieci, a także Tora. 

Następnie w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się panel dyskusyjny „Ekumeniczny przekład Pisma Świętego”. Rozpoczął się on od koncertu ekumenicznego chóru Pomerania Ensamble. W panelu wzięli udział dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs (Kościół Ewangelicko-Augsburski) oraz bibliści: z Uniwersytetu Szczecińskiego ks. prof. Jan Flis (Kościół Rzymskokatolicki), z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie prof. Kalina Wojciechowska (Kościół Ewangelicko-Augsburski) i dr Jerzy Ostapczuk (Kościół Prawosławny) oraz z Warszawskiego Seminarium Teologicznego ks. dr Leszek Jańczuk (Kościół Zielonoświątkowy). Uczestnicy panelu mogli wysłuchać interesującej rozmowy prelegentów na temat zasad tłumaczenia tekstu oryginalnego, trudności związanych z różną konfesją biblistów, wskazano kilka konkretnych fragmentów, które sprawiały wielu trudności. 

Na zakończenie dnia duchowni ekumeniczni najpierw wzięli udział w mszy w pierwszą rocznicę śmierci arcybiskupa szczecińsko – kamińskiego Mariana Przukuckiego. Zaraz po zakończeniu rozpoczęło się nabożeństwo ekumeniczne w rzymskokatolickiej Bazylice Archikatedralnej. Kazanie wygłosił arcybiskup Andrzej Dzięga, słowa pozdrowienia wypowiedzieli: Małgorzata Platajs, bp Mieczysław Czajko (Kościół Zielonoświątkowy), ks. Sławomir Sikora (Kościół Ewangelicko – Augsburski). Na koniec wystąpił chór „Cantore Gospel” ze Stargardu Szczecińskiego. 

Ekumeniczne Święto Biblii było kolejną cenną inicjatywą kościołów protestanckich, rzymskokatolickiego i prawosławnego. Już rozpoczęły się rozmowy w sprawie przyszłorocznych działań ekumenicznych.

Related Images:

Chór z Saarbrücken w Lubaniu

20. października 2010 roku w Lubaniu w kościele parafialnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej na zaproszenie ks. proboszcza Cezarego Królewicz w ramach parafialnych obchodów Dekady Lutra wystąpił chór Parafii Ewangelickich znad rzeki Saary (Evangelische Chorgemeinschaft an der Saar) z Saarbrücken. Chór powstał w 1946 roku w celu prezentacji największych dzieł oratoryjnych muzyki kościelnej. Od początku był to chór w którego skład wchodzili członkowie parafii ewangelickich nad rzeką Saarą w miejscowości Saarbrücken. Przez 60 lat chór zaprezentował dzieła m.in. Monteverdiego, Bacha, Händla, Mozarta, Brahmsa i wielu innych. Chór związany jest z kościołem ewangelickim Ludwigskirche w Saarbrücken. Koncertuje w całych Niemczech oraz w Europie. Popularyzację dzieł wielkich kompozytorów chór łączy ze zwiastowaniem Słowa Bożego. W tym przejawia się jego konfesyjny- ewangelicki charakter. Chór był również wielokrotnie zapraszany do nagrań nabożeństw radiowych. Chór liczy 70 osób. Przez cały rok raz w tygodniu chór prowadzi swoje próby, aby jesienią wyruszać na trasy koncertowe. Chór z Saarbrücken w Lubaniu zaprezentował w czasie ponad dwugodzinnego koncertu bogaty repertuar. Licznie zgromadzeni uczestnicy koncertu usłyszeli: pieśń Singet dem Herrn ein neues Lied Heinricha Schütza z roku 1619 w oparciu o Psalm 98 oraz dwa pięciogłosowe motety: Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten… (Psalm 126, 5-6) i Herr, auf dich traue ich … (Psalm 31, 2-3). Następnie chór wykonał 4 kompozycje norweskiego kompozytora Knuta Nystedta: Laudate Dominum (Psalm 117), Peace I leave with You (ew. Jana 14, 27), Gelobt sei, der da kommt (Psalm 118, 26-29) i Gloria in excelsis Deo (z “Missa brevis”). Niezwykle wzruszająco zabrzmiały motety żałobne na kanwie trenów Jeremiasza Wie liegt die Stadt so wüst z roku 1945 w opracowaniu Rudolfa Mauersbergera – kompozytora z Drezna. Kolejne 4 motety wykonane przez chór z Saarbrücken skomponowali: Edvard Grieg z Norwegii, Anton Brucker oraz Johannes Brahms (Ach, arme Welt op.110 Nr.2 , 1889). Następnie zaprezetowane zostały kolejne 3 utwory Brahmsa napisane dla ośmiogłosowego chóru: Unsere Väter hofften auf dich  (Psalm 22, 5-6 i Psalm 29, 11), Wenn ein starker Gewappneter (ew. Łukasza 11, 17-21 i ew. Mateusza 12, 25) oraz Wo ist ein so herrlich Volk (V Księga Mojżeszowa 4, 9).  

Koncert stojący na niezwykle wysokim poziomie artystycznym prowadził dyrygent prof. Andreas Göpfert pochodzący z Drezna. Prof. Goepfert był członkiem słynnego chóru Dresdner Kreuzchor. Po studiach muzycznych na uniwersytecie Marcina Lutra w Halle pracował jako lektor dla wydawnictw muzyczych w Lipsku. W latach 1980-1998 prowadził chór kameralny Hallenser Madrigalisten. Chór ten zdobył pierwszą i drugą nagrodę w międzynarodowym konkursie chórów, wydał wiele płyt i koncertował w Europie i Izraelu. W 1996 roku prof. Göpfert powołany został do prowadzenia chóru Wyższej Szkoły Muzycznej Saary, której był także wykładowcą. Prof. Andreas Göpfert jest prezydentem Grupy Roboczej Muzyka wśród Młodzieży(AMJ), członkiem prezydium Wspólnoty Roboczej Niemieckich Związków Chóralnych (ADC). Często jest jurorem niemieckich i międzynarodowych konkursów muzyki chóralnej.  

Koncert w Lubaniu był w odbiorze słuchaczy wyjątkowo udany. Śpiewacy w odpowiedzi na aplauz publiczności wykonali na zakończenie jeszcze jeden utwór Heinricha Schütza upamiętniający ks. Marcina Lutra.

Related Images:

Ks. prof. Wiktor Niemczyk – tablica pamiątkowa we Wrocławiu

W dniu 10 maja 1945 r. wśród zgliszcz wypalonego Breslau, przedzierają się członkowie Polskiej Grupy Naukowo–Kulturalnej. Grupa ta, kierowana przez pełnomocnika Rady Ministrów ds. Ziem Odzyskanych Bolesława Drobnera, ma za zadanie organizacje polskiej administracji i przejęcie istniejących obiektów oraz odbudowę życia naukowego i kulturalnego.
Wśród nich jest ks. dr Wiktor Niemczyk. Ten 47-letni wówczas duchowny ewangelicki, ma za zadanie odbudowę Uniwersytetu oraz Politechniki w zniszczonym mieście. W tym czasie, w obecnym Wrocławiu przebywa wielu niemieckich ewangelików, a także polskich robotników przymusowych wyznania ewangelickiego. Ks. dr Wiktor Niemczyk postanawia otoczyć ich swoją duszpasterską opieką i zorganizować polską parafię we Wrocławiu.

 

A czasy były ciężkie. Wśród ruin miasta, łatwiej było o karabin i granaty, niż o chleb i wodę do picia. Tak rodziła się Parafia Ewangelicko–Augsburska we Wrocławiu.
W niedzielę, 5 września 2010 roku w murach dawnego kościoła dworskiego (przejętego przez ks. Wiktora Niemczyka w 1945 roku) – dzisiaj kościoła Opatrzności Bożej, dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej pierwszemu polskiemu proboszczowi tej wrocławskiej parafii.
Miasto Wrocław oraz wrocławscy ewangelicy, uczcili pamięć wielce zasłużonego dla miasta i parafii – duchownego. Poprzedzające uroczystość nabożeństwo zgromadziło wielu parafian, przedstawicieli władz miasta, zaprzyjaźnionych Kościołów i Gminy Żydowskiej. Na uroczystość przybyła także liczna rodzina księdza profesora.

Na tle prezentowanych na dużym ekranie fotografii i dokumentów z różnych lat życia księdza profesora Niemczyka, jego życiorys przedstawił ks. Marcin Orawski. Uczestniczący w nabożeństwie wnuk księdza profesora – Paweł Niemczyk, podziękował zgromadzonym za zachowaną przez te lata pamięć o dziadku i utrwalenie jej tablicą pamiątkową. Ciepłym, łamiącym się ze wzruszenia głosem, o swoim księdzu wspominała Eugenia Barylińska. Jedyna z wrocławskiej parafii, która pamięta księdza profesora z tamtych trudnych, powojennych lat. Jej wzruszająca opowieść o pierwszym spotkaniu z polskim duchownym w zniszczonym niemieckim mieście i doprowadzeniu jej przez księdza Niemczyka do konfirmacji, przybliżyła obecnym niezwykłą postać księdza profesora. 

Tekst: Andrzej Korus, zdjęcia: Krzysztof Bens 

Related Images: