Archiwum miesiąca: listopad 2009

Spotkanie partnerskie w Sycowie

Przy grobie ks. Badury w Sycowie

W Sycowie odbyło się jesienne spotkanie Kierownictwa Ewangelickiego Kościoła Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc regionu Goerlitz i Rady Diecezji wrocławskiej Kościoła Luterańskiego. Spotkania te, które odbywają się naprzemiennie po obu stronach Nysy Łużyckiej mają na celu podejmowanie wspólnych działań w kolejnym roku partnerstwa. Tym razem ustalaliśmy terminy spotkań w roku 2010. Parafia sycowska podjęła gości śniadaniem w którym uczestniczyły władze samorządowe Sycowa z Burmistrzem, Przewodniczącym Rady Miasta i Starostą. Po śniadaniu goście zwiedzili Muzeum w Sycowie, Kościół ewangelicki, gdzie wysłuchali krótkiego koncertu chóru dziecięcego ze Szkoły Muzycznej, po czym udali się do Międzyborza, historycznego dla reformacji miasta. Na miejscu towarzyszył grupie Burmistrz Międzyborza. Ważnym punktem odwiedzin miasta było złożenie kwiatów na grobach wybitnych pastorów międzyborskich Roberta Fidlera i Jerzego Badury.
 
 

Related Images:

3 lata polskich nabożeństw ewangelickich w Görlitz

peterskircheOd trzech lat w Görlitz odbywają się regularne nabożeństwa ewangelickie w j. polskim. Dzięki dobrej współpracy w ramach partnerstwa pomiędzy Diecezją Wrocławską, a Kościołem Ewangelickim Berlina Brandenburgii Śląskich Górnych Łużyc przed trzema laty doszło do porozumienia między nowopowstałą Parafią Ewangelicko-Augsburską w Lubaniu, a Parafią Ewangelicką Śródmieścia Görlitz w sprawie udostępnienia jednego z kościołów po stronie niemieckiej dla ewangelików skupionych w Zgorzelcu tj. w filiale lubańskiej parafii. Na mocy tego porozumienia parafia w Lubaniu otrzymała zaproszenie do stałego odprawiania nabożeństw w jednym z czterech kościołów parafii śródmieścia, w kościele apostołów Piotra i Pawła. Uroczystym nabożeństwem 6.11.2006 roku zainaugurowano regularne nabożeństwa.

Po trzech latach wspominano tamten czas z wdzięcznością, gdyż przyczynił się on do zupełnej zmiany oblicza zgorzeleckiego filiału. Wyszedł on z cienia kamienicy w Zgorzelcu pod dach najpiękniejszego kościoła Görlitz dając tym samym nową szansę na rozwój.

8.11.2009 roku w nabożeństwie dziękczynnym dziękowano Bogu za ten jego cudowny dar, jakim po wielu latach stało się to miejsce modlitwy, zwiastowania Sowa Bożego i udzielania sakramentów. Wspólne nabożeństwo polskiej i niemieckiej parafii było wyrazem tego dziękczynienia w przededniu 20. rocznicy obalenia muru berlińskiego. W kazaniu miejscowy proboszcz ks. Christian Bochwitz pochodzący z Berlina na kanwie fragmentu Ewangelii przeznaczonej na 3. niedziele przed końcem roku kościelnego mówił o bliskości Królestwa Bożego pośród nas Polaków i Niemców. Przejawia się ona we wspólnych modlitwach, nabożeństwach, akcjach w ramach diakonii, wspólnych projektach młodzieżowych, wycieczkach parafialnych, okazjonalnych spotkaniach zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie przy naszych parafiach. W czasie nabożeństwa spowiednio-komunijnego specjalne słowa pozdrowienia do polskiego zboru przekazał superintendent ks. dr Thomas Koppehl wyrażając swoją osobistą radość ze wspólnej obecności pod dachem jednego kościoła. Zachęcał on również do dalszego rozwijania kontaktów kościelnych parafii ewangelickich położonych po polskiej i niemieckiej stronie.

Po nabożeństwie wszyscy licznie zgromadzeni uczestnicy mieli jeszcze czas na rozmowy przy poczęstunku. Ich wynikiem są dalsze plany współdziałania obu parafii i kościołów.

Zgorzeleccy parafianie cieszą się nowym miejscem kultu religijnego do którego dzięki odbudowanemu mostowi staromiejskiemu i strefie Schengen docierają bez żadnych przeszkód. Na nabożeństwa przybywają też mieszkańcy różnych zakątków Niemiec znający j. polski udając się do Polski do swoich rodzin lub na groby bliskich. Trafiają z uwagi na piękne i zarazem misyjne położenie kościoła również turyści z Holandii, Anglii i Francji. Tym samym zgorzelecki filiał staje się często ambasadorem kościoła ewangelickiego w Polsce przekazując informacje o jego strukturze, działalności i możliwościach zatrzymania się na nocleg przy parafiach.

Parafianie zgorzeleccy zapraszają na nabożeństwa dwa razy w miesiącu zgodnie z planem nabożeństw.

ks. Cezary Królewicz

Related Images:

Święto Reformacji w Görlitz

102_0226Dolnośląscy ewangelicy z trzech Parafii i ich filiałów zgromadzili się na nabożeństwie reformacyjnym w Görlitz. Parafianie z Jawora, Lubania i Legnicy wspominali dzieło odnowy kościoła chrześcijańskiego w symbolicznym miejscu granicznego miasta Zgorzelec/Görlitz. Nabożeństwo odbyło się w krypcie kościoła apostołów Piotra i Pawła w Görlitz, położonego tuż przy granicy z Polską, w miejscu gdzie od trzech lat odbywają się regularnie nabożeństwa ewangelickie w j. polskim. Miasto Zgorzelec/Görlitz objęte jest stałą opieką duszpasterską duchownego z Lubania. Zgorzelec jest bowiem filiałem lubańskiej parafii.

W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił proboszcz jaworskiej parafii ks. Tomasz Stawiak, a liturgię prowadzili ks. Dariusz Madzia z Legnicy oraz ks. Cezary Królewicz z Lubania.

Nabożeństwo połączone było ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Krypta kościoła Piotra i Pawła była bowiem pierwszym miejscem w mieście Görlitz w czasie reformacji, gdzie Komunii Świętej udzielono pod dwiema postaciami.

Po nabożeństwie na zaproszenie miejscowej parafii ewangelickiej śródmieścia i jej proboszcza ks. Christiana Bochwitza wszyscy udali się do kawiarenki przy kościele św. Trójcy przy Górnym Rynku. Przy skromnym poczęstunku dzielono się bieżącymi informacjami z życia diecezji wrocławskiej planując następne wspólne spotkanie w okresie adwentu sąsiadujących ze sobą dolnośląskich parafii ewangelickich.

Na zakończenie o życiu i działaniach miejscowej parafii ewangelickiej oraz o historii reformacji mówiła Ruth Andrea Lammert.

ks. Cezary Królewicz

Zobacz zdjęcia w przeglądarce:

Related Images: