Archiwum miesiąca: październik 2009

Synod w Międzyzdrojach

fot01Jesienna VI sesja IV Synodu Diecezji Wrocławskiej odbyła się w dniach 23-25. października 2009 roku w Międzyzdrojach na Pomorzu. Głównym jego tematem był Rok Rodziny w Kościele Ewangelickim. Pierwszego dnia po przyjeździe aktualności z życia diecezji oraz kościoła przedstawił bp Ryszard Bogusz. Wieczorem synod zgromadził się na nabożeństwie w kościele rzymskokatolickim w Międzyzdrojach, który zbudowany został przez ewangelików w latach 1859-1862. W tym pięknym neogotyckim kościele zabrzmiały ciepłe słowa tamtejszego proboszcza ks. Mariana Wittlieba skierowane na powitanie członków synodu. Nabożeństwo prowadził ks. prezes Waldemar Pytel ze Świdnicy zwiastując również Słowo Boże. W kazaniu ks. Pytel wiele uwagi poświęcił grzechowi. Powiedział on m.in.: Grzech odłącza od Boga, dzieli ludzi i wnosi niezgodę w stosunki międzyludzkie. Każdy człowiek odpowiedzialny jest przed Bogiem. Przed Bogiem  nieprawość nie jest prawością, kłamstwo nie jest prawdą. Spłycenie nauki o usprawiedliwieniu uspokoiło sumienia , gdyż Bóg jest miłością, wszystko wybaczy, gdyż inaczej nie może.  Zauważył również: Boga nie ma przy  tych którzy pogarszają sytuacje biednych, sami się wzbogacając, a jest przy tych, którzy karmią głodnych i uczą ich jak maja sobie pomagać. Boga nie ma przy tych którzy gnębią ludzi dla własnych korzyści, lecz jest przy tych którzy podnoszą głos w imieniu sprawiedliwości, nawet jeśli na tym tracą.

Boga nie ma przy tych, którzy nie widzą z tchórzostwa lub wygody, lecz jest z tymi, którzy reagują i czynią co jest możliwe.

Żyć jak pojednani z Bogiem, żyć naśladując Chrystusa, wymaga to zawsze konkretnej decyzji, płynięcia pod prąd.

Za kontuarem oryginalnych 22. głosowych organów z 1914 roku firmy Barnina Grueneberga, opus 712 zasiadła Magdalena Królewicz. Nabożeństwo uświetnił chór z Niemiec.fot03

Drugi dzień obrad rozpoczął się modlitwą poranną prowadzoną przez ks. Waldemara Szczugieła z Wałbrzycha. Następnie ks. Sławomir Sikora wygłosił referat wprowadzający w tematykę rodziny w kościele ewangelickim. Poruszył cały szereg aspektów życia rodziny dając impuls do pracy w grupach. Po przerwie pracowano w trzech grupach prowadzonych przez ks. Mirosława Wolę, ks. Andrzeja Fobera oraz ks. Rafała Millera. Wyniki prac zaprezentowane przez sprawozdawców poszczególnych grup na plenum były podstawą do żywej dyskusji. Tematyka rodziny okazała się niezwykle ważna i wskazała na potrzebę dalszej pogłębionej pracy w parafiach również po zakończeniu Roku Rodziny.

Jak co roku był też czas na spacer po plaży i wymianę poglądów.

Na synodzie zaprezentowany został także drugi referat dotyczący Reformacji w Anglii, który przygotował i zaprezentował ks. Andrzej Fober z Wrocławia.

W niedzielny poranek wszyscy udali się do Szczecina, gdzie wzięli udział w nabożeństwie w tamtejszym kościele. Kazanie wygłosił bp Ryszard Bogusz poświęcając w nim szczególnie wiele uwagi rodzinie.

Po nabożeństwie przewidziano posiłek przed powrotem do domów, a ks. Sławomir Sikora zachęcił jeszcze do obejrzenia przygotowanej w budynku parafii wystawy poświęconej Janowi Bugenhagenowi – reformatorowi Pomorza.

 

ks. Cezary Królewicz