Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan we Wrocławiu

Podziel się

Wrocław po raz kolejny włączył się w obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwa oraz spotkania o charakterze ekumenicznym odbywały się od niedzieli 19 stycznia do niedzieli 26 stycznia. Każdego dnia gospodarzami wydarzeń były kościoły poszczególnych wyznań chrześcijańskich. Na inaugurację w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej homilię wygłosił metropolita wrocławski Kościoła rzymskokatolickiego abp Józef Kupny. – Drogą do serca drugiego człowieka nie jest wytykanie błędów i wymaganie od drugiego, aby to on coś zmienił, lecz zmienianie w pierwszym rzędzie siebie – powiedział między innymi.

Gości ekumenicznych przywitał bp Ryszard Bogusz, zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Krótko przypomniał genezę Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, nawiązując do inicjatywy duchownego anglikańskiego ks. Paula Watsona z 1908 r. – Zbierając się na naszym nabożeństwie odpowiadamy na Boże wezwanie, aby przez Słowo Boże, modlitwę i śpiew rozwijać naszą relację z Jezusem – mówił.

Liturgię tegorocznego Tygodnia przygotowali chrześcijanie z Kanady, a przebiegał on pod hasłem „Czy Chrystus jest podzielony?” – W tym prowokacyjnym pytaniu odrywamy radosne wezwanie do modlitwy i refleksji nad sobą – powiedział bp Bogusz. Z kolei abp Józef Kupny zachęcił w homilii, aby słuchacze zastanowili się nad pytaniem, co sprzyjało rozwojowi chrześcijaństwa na początku jego historii. Sam wymienił kilka powodów, wśród nich: rozprzestrzenianie się Żydów i judeo-chrześcijaństwa po Cesarstwie Rzymskim, bezpieczeństwo na szlakach komunikacyjnych, którego pilnowali żołnierze rzymscy czy ekspansję języka greckiego. – Jednak w chrześcijanach najbardziej fascynowała jedność, chęć wzajemnej pomocy, życie miłością – powiedział abp Kupny i podkreślił: – Odwołuję się do tych faktów, aby przypomnieć, że nasza siła jest w jedności i miłości.

Na nabożeństwie byli obecni przedstawiciele Kościołów, które od lat aktywnie działają na rzecz wrocławskiej ekumenii. Kosciół rzymskokatolicki, oprócz abp. Józefa Kupnego, reprezentowali: kardynał Henryk Gulbinowiz, ks. Prof. Bogdan Ferdek, referent ds. ekumenizmu kurii wrocławskiej, o. Mariusz Tabulski, przeor klasztoru paulinów oraz liczne grono alumnów z seminarów duchownych we Wrocławiu i Bagnie. Reprezentantom Kościoła prawosławnego przewodniczył abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, a wraz z nim przybyli: ks. Aleksander Konachowicz, ks. Eugeniusz Cebulaski oraz ks. Mieczysław Oleśniewiecz. Ponadto obecni byli: bp Włodzimierz Juszczak z Kościoła greckokatolickiego, ks. Krzysztof Wolnica z Kościoła ewangelicko-metodystycznego, ks. Sebastian Smolarz z ewangelicznego Kościoła reformowanego oraz pastor Daniel Trusiewicz z Kościoła chrześcijan baptystów. Kościół ewangelicko-augsburski (luterański) był reprezentowany, oprócz bp. Bogusza, przez ks. Marcina Orawskiego i ks. Dawida Mendroka. Licznie wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich oraz posłowie na sejm i do parlamentu europejskiego.

W trakcie całego tygodnia wierni wrocławskich różnych Kościołów gromadzili się na mszach świętych, nabożeństwach Słowa Bożego oraz spotkaniach ekumenicznych. Zobacz program Tygodnia Modlitw o Jedność chrześcijan we Wrocławiu. Polską specyfiką Tygodnia jest gościnna wymiana kaznodziejów, czyli homilię w zawsze wygłasza duchowny z innego wyznania niż kościół, w którym odbywa się nabożeństwo.

Oprócz nabożeństw i modlitw ekumenicznych odbyła się także dyskusja panelowa na temat „Czy ewangelikalizm dzieli Kościół?” Pozwoliła ona na poznanie różnych perspektyw postrzegania tego ważnego w chrześcijaństwie nurtu. Pokazała też, że mimo ogromnego postępu ekumenicznego, wciąż istnieje wiele i to fundamentalnych różnic między chrześcijanami. Nawet w tak podstawowej kwestii, jak rozumienie jedności. Podczas gdy reprezentanci Kościołów: rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego czy wspólnot ewangelikalnych twierdzili, że istnieje możliwość szukania pojednania według modelu pojednanej różnorodności, przedstawiciel Kościoła prawosławnego, zdecydowanie twierdził, że jedyną drogą do jedności jest jedność dogmatyczna, a więc powrót wszystkich Kościołów i wspólnot do Kościoła prawosławnego.

Perspektywę prawosławną wyjaśniał też abp Jeremiasz. Jego zdaniem jesteśmy w sytuacji, w której wymagana jest ogromna cierpliwość, bo często wyniki dialogów teologicznych są trudne do zaakceptowania przez Kościoły, których przedstawiciele osiągnęli te wyniki. – Potrzeba życzliwości i modlitwy – mówił na jednym z nabożeństw.

W debacie udział wzięli: ks. prof. Bogdan Ferdek z Kościoła rzymskokatolickiego, dr hab. Wojciech Szczerba, rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, dr Paweł Wróblewski, reprezentujący Kościół prawosławny oraz ks. Marcin Orawski z Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Wrocławski Tydzień zakończyło nabożeństwo w katedrze prawosławnej Przenajświętszej Bogurodzicy.

za www.luteranie.org


Podziel się

Dodaj komentarz